Overslaan naar content

Begeleider Passend Onderwijs voor 0,8 fte

Op locatie, Hybride
 • Arnhem, Gelderland, Nederland
€ 3.031 - € 5.030 per maandBovenschoolse Ondersteuning

Wat ga je doen?

Bij Scala zoeken we een Begeleider Passend Onderwijs voor 0,8 fte.

De VO-scholen van de stichting COG bieden leerlingen eigentijds en ambitieus onderwijs dat verder gaat dan een diploma. We bereiden leerlingen voor op hun (wereld)burgerschap.

Scala: voor groei in het onderwijs.

Binnen COG bieden de medewerkers van Scala, een stafdienst werkzaam voor de VO-scholen van COG in de regio Arnhem, ondersteuning bij zorg- en begeleidingsvraagstukken rondom leerlingen. Binnen Scala werken medewerkers vanuit verschillende disciplines en eigen specialismes. Het team bestaat uit orthopedagogen, psychologen, logopedisten, schoolmaatschappelijk werkers, begeleiders passend onderwijs en verzuimcoaches.

De functie

De begeleider passend onderwijs verricht werkzaamheden op het gebied van leerlingbegeleiding en ondersteunt docenten. Omdat iedere leerling anders is, is maatwerk hierbij het uitgangspunt.

Vanuit Scala ben je als medewerker verbonden aan één of meerdere scholen. Deze vacature richt zich op een begeleider voor het Pluspunt in het Thomas a Kempis College in Arnhem, een school voor havo, vwo en gym+ onderwijs.


Het Pluspunt is een ruimte in de school waar leerlingen volgens afspraak en in overleg met het ondersteuningsteam terecht kunnen om bijvoorbeeld de dag rustig te kunnen beginnen of te eindigen, te kunnen werken in een gestructureerde omgeving of voor een gesprek. Dit kan ook ad hoc gebeuren wanneer er iets gebeurt op school waar leerlingen mee zitten. In het Pluspunt is ruimte voor persoonlijke aandacht.
Je bent samen met collega’s verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het Pluspunt. Daarnaast vervul je een rol als intermediair tussen leerling, ouders en school, en eventueel externe hulpverlening.

Wat verwachten we van je?

Jouw profiel

 • Je beschikt over een afgeronde, relevante opleiding op HBO-niveau.
 • Je beschikt over algemene theoretische en praktische kennis en ervaring op het gebied van begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
 • Je hebt kennis van veel voorkomende gedrags- en ontwikkelingsproblemen.
 • Je bent vaardig in het signaleren van ondersteuningsbehoeften en het inzetten van hierop passende vervolgacties.
 • Je bent in staat begeleidingsgesprekken te voeren met leerlingen gericht op bv. leerstrategieën of sociale contacten.
 • Je kunt handelingsplannen/ontwikkelingsperspectief plannen (OPP) opstellen.
 • Je bent in staat docenten te begeleiden in het uitvoeren van concrete handelingsadviezen.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent bereid en in staat tot intensieve samenwerking met collega's.
 • Je bent zelfstandig, flexibel en proactief.

Ons aanbod

 • Een tijdelijke aanstelling voor 0,8 fte met ingang van 1 augustus 2024 voor een periode van 12 maanden. Bij gebleken geschiktheid en voldoende formatie vindt daarna verlenging van de aanstelling plaats.
 • Een positief en enthousiast team waar je altijd terecht kunt, zowel op het Thomas a Kempis als binnen Scala.
 • Inschaling in schaal 10, CAO VO.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden binnen COG.

Meer weten?

Bel gerust met Sophie Rappange, teamleider Scala.
Ze is te bereiken via mail (s.rappange@cog.nl) of telefoon (06- 4757 7114).
Meer informatie over Scala is te vinden op:

Reageren?

We zien je reactie met CV graag uiterlijk dinsdag 18 juni a.s. bij ons verschijnen via de link bij deze vacature. De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op dinsdag 25 juni.

Ons adres:

Scala Onderwijsadvies

Leerpark Arnhem

IJssellaan 89

6826 DM Arnhem

Thomas a Kempis College

Thomas a Kempislaan 25

6822 LR Arnhem

Op locatie, Hybride
 • Arnhem, Gelderland, Nederland
€ 3.031 - € 5.030 per maand
Bovenschoolse Ondersteuning

of